Algemene Voorwaarden

 1. Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2020.

In deze verkoopvoorwaarden ('Verkoopvoorwaarden') zijn de voorwaarden gesteld waaronder wij de op onze website www.lalunaamsterdam.com ('onze website') genoemde producten ('Product' of 'Producten') leveren.

Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze website bestelt. In deze Verkoopvoorwaarden wordt uitgelegd wie wij zijn, hoe wij Producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden, verzoeken wij u geen Producten via onze website te bestellen.

 

PARAGRAAF A - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. INFORMATIE OVER ONS

1.1
Ondernemer: Robin de Boer, La Luna Amsterdam

Ingeschreven op adres:

Van Woustraat 156-2 1073 LW Amsterdam

+31651892739

info@lalunaamsterdam.com

KVK nummer: 71345701

BTW nummer: NL002243600B66 

 

 1. BESTELLEN VAN PRODUCTEN

2.1 U kunt bij ons bestellingen plaatsen voor Producten door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door het plaatsen van een bestelling, en het door ons accepteren van uw bestelling, u verplicht bent om te betalen voor de Producten in die bestelling.

2.2 In ons bestelproces kunt u eventuele fouten opsporen en aanpassen voordat u de bestelling aan ons verzendt. Lees en controleer de bestelling aandachtig tijdens iedere stap van het bestelproces.

2.3 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van onze acceptatie door ons. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging per e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst tussen u en ons komt alleen tot stand wanneer wij u die e-mail sturen. De door u gekozen wijze van betaling wordt door ons gedebiteerd nadat wij uw bestelling hebben aanvaard. U ontvangt van ons ook een e-mail wanneer uw bestelling is verzonden.

2.4 Wij kunnen helaas geen bestelling tegenhouden wanneer deze door ons is verzonden. Indien u na het moment van verzenden van gedachten bent veranderd over uw bestelling, kunt u levering weigeren of de Producten aan ons retourneren overeenkomstig het retourbeleid hieronder in artikel 9.

2.5 Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of en te bepalen dat u volledig in staat bent de bestelde Producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst.

2.6 U dient uw door ons geregistreerde contactgegevens bijgewerkt te houden zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de Producten.

2.7 Disclaimer: Al onze collecties zijn vervaardigd en getest voor privé gebruik. Gebruik van onze producten in commerciële ruimtes of voor commerciële doeleinden is op eigen risico.

 

 1. BESCHIKBAARHEID

3.1 Alle bestellingen voor Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die Producten en de materialen voor het maken van de Producten. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde Producten niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen.

3.2 Indien wij een Product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat een benodigd materiaal niet bij de groothandel in voorraad is of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 5.4 en 5.5 hieronder), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en zoeken wij een alternatief of annuleren wij de bestelling. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.

 

 1. AFBEELDINGEN EN FORMATEN VAN PRODUCTEN

4.1 De edelstenen/kristallen afgebeeld in de afbeeldingen van de Producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Elk van de gebruikte edelstenen/kristallen is uniek, dus wijkt elk product wat u ontvangt iets af van de foto op onze webshop. De (half)edelstenen zijn een product van de natuur en dus is elk exemplaar uniek. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer de kleuren van de Producten op de juiste wijze zal weergeven. De aan u geleverde Producten kunnen daarnaast qua kleur ook enigszins afwijken van die afbeeldingen.

4.2 Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video's en andere zaken die betrekking hebben op de diensten van La Luna Amsterdam en de volledige inhoud van deze website.

 

 1. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

5.1 De prijs van een Product is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.

5.2 De prijs van een Product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen gevolg voor een door ons geaccepteerde bestelling.

5.3 De prijs van een Product is inclusief btw (waar van toepassing), maar exclusief eventuele leveringskosten die, indien van toepassing, bij de prijs van de Producten worden opgeteld en die tijdens het bestelproces als deel van het totaalbedrag worden getoond. Voor vragen over de huidige kosten van de leveringen kunt u contact opnemen met ons via info@lalunaamsterdam.com.

5.4 Het kan altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de bestellingafhandelingsprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

5.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het Product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.

 

 1. BETALING

6.1 Wij aanvaarden betaling met de op onze website genoemde betalingsmethoden. U dient voor de Producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te voldoen voordat de Producten worden geleverd.

6.2 Door het bij ons plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat de betaalgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.

 

 1. BEZORGING

7.1 Wij bieden een bezorgdienst aan overeenkomstig de termijnen die bij ieder Product op onze website worden genoemd. Let erop dat verzendtermijnen verwachte termijnen zijn. Voor meer informatie neem contact op met ons via de mail info@lalunaamsterdam.com.

7.2 Houdt er rekening mee dat wij alleen bezorgen op adressen in Nederland en dat het bezorgen op de Waddeneilanden is onderworpen aan extra bezorgkosten.

7.3 De verwachte verzenddatum is de datum die wordt genoemd in de per e-mail verzonden verzendbevestiging. Deze verzenddatum geeft aan wanneer wij de Producten naar verwachting aan onze leveringspartner zullen verzenden. Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de verwachte termijnen worden verzonden en bezorgd, kunnen wij helaas niet garanderen dat onvoorziene problemen bij de groothandel voor materialen van het Product of onze leveringspartners hierop niet van invloed zullen zijn. Indien wij de verwachte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, dan nemen wij contact met u op voor een nieuwe verwachte datum.

7.4 Uw levering is afgerond wanneer wij de Producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan aannemen, dan laten wij een briefje achter met informatie over nieuwe levering. Als u na drie pogingen van ons geen levering hebt aanvaard, dan kunnen wij de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde van artikel 9 als verbroken door u beschouwen.

7.5 Mocht u vragen hebben over de status van uw bestelling of de voortgang hiervan, neem dan contact op met ons via de mail info@lalunaamsterdam.com.

 

 1. RISICO EN EIGENDOM

8.1 De eigendom van de Producten gaat op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van verzendkosten, volledig hebben ontvangen.

8.2 De Producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop u (of een door u aangegeven derde anders dan de koerier) de Producten fysiek in bezit krijgt.

 1. BELEID INZAKE HERROEPING, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

9.1 Wij hopen dat u tevreden bent met alles wat u van ons hebt gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw Producten kunt u deze aan ons retourneren onder de hieronder genoemde voorwaarden of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten. 

 

HERROEPINGSRECHT

9.2 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 14 dagen na levering van uw Producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). Dit recht, ingevolge artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek en artikel VI.47 Wetboek Economisch recht, wordt in dit artikel 9 verder toegelicht.

9.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het moment waarop u, of een door u aangegeven derde anders dan de koerier, de Producten fysiek in bezit krijgt. Wanneer u meerdere Producten tegelijk bestelt of een Product in afzonderlijke delen, partijen of artikelen wordt geleverd, verstrijkt de annuleringstermijn 14 dagen na het moment waarop u, of een door u aangegeven derde anders dan de koerier, het/de laatste Product, deel, partij of artikel fysiek in bezit krijgt.

9.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons over uw beslissing tot het herroepen van de overeenkomst met ons inlichten door middel van een duidelijke verklaring (zoals in een per post verzonden brief of in een e-mail, of telefonisch kenbaar maken). U kunt gebruikmaken van het onderstaande standaardformulier voor herroeping maar bent daartoe niet verplicht:

 

Standaardformulier voor herroeping:

 

Aan: La Luna Amsterdam, Van Woustraat 156-2 1073 LW Amsterdam

E-mailadres: info@lalunaamsterdam.com

 

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede, dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*)

Besteld op(*) / ontvangen op(*)

Naam consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

9.5 Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, hoeft u ons slechts voor het einde van die termijn een kennisgeving te sturen waarin u ons laat weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Gevolgen van herroeping

9.6 Indien u uw overeenkomst met ons herroept, vergoeden wij aan u alle van u ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten (behoudens dat wij ons het recht voorbehouden u niet te vergoeden voor de aanvullende kosten wanneer u voor een andere soort van verzending hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending).

9.7 Wij voeren de restitutie zonder onnodige vertraging uit uiterlijk: (a) 14 dagen na de dag waarop wij van u alle geleverde Producten hebben terugontvangen, of (b) (indien dit eerder is) 14 dagen na de dag waarop u bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt, of (c) indien geen goederen geleverd zijn, 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst.

9.8 Wij voeren de restitutie uit via dezelfde betaalwijze als voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan de restitutie geen kosten verbonden.

9.9 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de Producten terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt.

9.10 Wanneer je een product retourneert, moet dit voorzien zijn van de originele verpakking. Houd er rekening mee dat wanneer een geretourneerd product in waarde is verminderd -door een andere reden dan voorzichtig bekijken of het product naar wens is- bijvoorbeeld wanneer het product is gebruikt, jij als klant aansprakelijk bent voor het verlies in waarde. 

Gebrekkige of verkeerd omschreven goederen

9.11 Wanneer u de Producten aan ons retourneert omdat zij gebreken vertonen of verkeerd omschreven zijn, betalen wij het volgende terug: de volledige prijs van het Product; eventuele gemaakte leveringskosten voor het aan ons retourneren van het artikel (anders dan door u gemaakte kosten voor het persoonlijk retourneren van de Producten). U hebt als consument altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebreken vertonen of niet voldoen aan de omschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het retourbeleid in dit artikel 9 of een van de andere in deze paragraaf A genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden.

9.12 De terugbetaling zal geschieden via de door u bij de betaling gebruikte wijze van betaling.

Hoe retourneert u de Producten

9.13 Als u van gedachten bent veranderd en u het herroepingsrecht ingevolge artikel 9.2 hierboven uitoefent, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. De kosten van retournering van de Producten aan ons zijn voor uw rekening. Dit dient te geschieden inclusief ‘Track & Trace’, welke u naar ons toe moet sturen per mail.

9.14 Als u het recht van retournering van de Producten ingevolge artikel 9.11 uitoefent omdat de Producten gebreken vertonen, niet waren geleverd zoals omschreven of u anderszins een wettelijk recht hebt de Producten te retourneren als gevolg van een door ons gemaakte fout na verzending van de Producten, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. Afhankelijk van het artikel kan dit door of de Producten aan ons te laten retourneren of door ons bij u te laten ophalen, zoals beschreven in artikel 9.13. In deze gevallen zijn aan het retourneren of ophalen geen kosten verbonden. Neem in dit geval voor het laten retourneren of ophalen van de Producten contact op per mail of telefoon.

9.15 U dient voorzichtig te zijn met het openen van de verpakking waarin de Producten zijn geleverd en de Producten zorgvuldig opnieuw te verpakken in de originele verpakking voordat u de Producten aan ons retourneert.

 

 1. Tijdelijke Deals

10.1 Wij kunnen van tijd tot tijd voor bepaalde Producten tijdelijke deals aanbieden of andere bijzondere aanbiedingen doen ('Aanbieding').

10.2 De duur van een Aanbieding, de voorwaarden voor het in aanmerking komen van deze Aanbieding en de Producten die in het kader van deze Aanbieding worden aangeboden vindt u op de webshop.

10.3 Wanneer u een bestelling plaatst voor Producten in het kader van een Aanbieding, zijn de aan de Aanbieding verbonden voorwaarden zoals genoemd in paragraaf A hierboven van toepassing.

Garantie Voorwaarden

Als je iets koopt, heb je volgens de wet recht op een deugdelijk product. Dat heet de wettelijke garantie. Het betekent dat het product geen gebreken mag vertonen die je – als je het product op een normale manier gebruikt – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product. Toch komt het helaas weleens voor dat een artikel na aankoop niet blijft zoals het zou moeten. Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend en doen er alles aan om dit samen met jou naar tevredenheid op te lossen.

Wat moet je doen?

Is een artikel stuk? Maak hier melding van via het contactformulier. Wanneer wij je klacht terecht vinden, zullen wij indien mogelijk het product repareren en andere opties met je bespreken.

 • Ging het product stuk binnen de omruilgarantietermijn van 14 dagen? Dan krijg je vaak direct een nieuw product tenzij een onderdeel van het product niet meer leverbaar is. In dit geval krijg je je geld terug. Er zijn een paar uitzonderingen. Wij kunnen je er meer over vertellen.
 • Ging het product stuk na de omruilgarantietermijn en binnen 6 maanden na aankoop? Dan zorgt La Luna Amsterdam voor een oplossing.

Uitdrukkelijk vervalt elk recht op garantie indien er sprake is van:

 1. Schade en/of molest;
 2. Wijzigingen in het product en/of samenstelling door anderen.
 3. Oneigenlijk gebruik of belasting.

Duur van de garantie

La Luna Amsterdam hanteert voor alle producten de wettelijke garantie van 2 jaar.

Hoe kan ik mijn garantie claimen?

Als je een claim wilt indienen, kun je ons een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Onze openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 09:00 - 17:00 uur.

Een claim indienen:

 • Je hebt een aankoopbewijs nodig inclusief je orderbevestiging
 • Je garantie omvat een reparatieservice als je frame defect raakt tijdens de garantieperiode
 • Als de (half)edelsteen moet worden vervangen, is het mogelijk dat deze (half)edelsteen niet hetzelfde is als het origineel, maar we zullen ons uiterste best doen om de dichtstbijzijnde te vinden die beschikbaar is.
 • Als je product niet gerepareerd kan worden, vervangen wij het met hetzelfde model. Of, als je product niet langer beschikbaar is, ruilen we het in met iets vergelijkbaars of gelijkwaardige aankoopwaarde.

 

Uw garantie dekt je niet als:

 • Het Product is blootgesteld aan ongunstige vochtigheid of (zon)licht.
 • Er is bewijs van productmisbruik of misbruik of gebruik in een niet-huishoudelijke omgeving.
 • Het product niet correct is onderhouden in overeenstemming met onze onderhoudsinstructies.
 • Het product bevindt zich in een onhygiënische staat (bijvoorbeeld veroorzaakt door huisdieren). We behouden ons ook het recht om te weigeren om een onhygiënisch product te terug te nemen.
 • Het product is geëxporteerd buiten Nederland.

 

 1. KORTINGSCODES

11.1 Kortingsbonnen dienen niet geplaatst te worden op consumentenforums, aangezien zij hierdoor onmiddellijk ongeldig worden. Klanten kunnen niet hun eigen "Verwijs een vriend"-bon gebruiken om van een korting te profiteren. Dit leidt tot onmiddellijke annulering van de kortingen voor die klant.

11.2 Op elke transactie kan niet meer dan één kortingscode worden toegepast. Dit is met inbegrip van alle promotiecodes en aanbiedingen. Indien een kortingscode afhankelijk is van een minimale bestelwaarde die moet worden bereikt, en de relevante bestelling is onderworpen aan een gedeeltelijke terugbetaling die de resterende bestelwaarde onder deze minimale bestelwaarde brengt, dan zal de kortingscode niet worden toegepast en zal het bedrag van de terugbetaling dienovereenkomstig worden aangepast.

11.3 Door het gebruik van een kortingscode garandeert u jegens ons dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) en dat u deze in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als wij van oordeel zijn dat een kortingscode in strijd met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt hebben wij het recht om uw kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) te annuleren of te weigeren.

11.4 Neem contact met ons op voor verdere hulp als u problemen ondervindt met de inwisseling van kortingscode of wanneer u vragen hebt.

11.5 Iedere bestelling van Producten waarbij een kortingscode wordt gebruikt, wordt beheerst door deze Verkoopvoorwaarden.

 

 1. UW GEGEVENS

12.1 Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privaybeleid.

 

13A. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

13a.1 Wij zijn wettelijk verplicht u Producten te leveren die in overeenstemming zijn de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

13a.2 Onze Producten zijn bedoeld voor thuisgebruik en wij staan niet in voor en geven geen garanties voor het gebruik hiervan in een commerciële omgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (voor zover wettelijk toegestaan) voor enig verlies van winst, verlies van omzet, werkonderbreking of verlies van kansen. 

13a.3 Indien wij tekortkomen in het naleven van een overeenkomst tussen u en ons, zijn wij aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als voorzienbaar gevolg van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor niet-voorzienbare schade. Schade is voorzienbaar wanneer deze een duidelijk gevolg is van onze schending of als de schade op het moment van aangaan van de overeenkomst door u en ons is overwogen.

13a.4 Het maximumbedrag aan schade waarvoor wij ingevolge artikel 13.3 aansprakelijk zijn, blijft (voor zover wettelijk toegestaan) beperkt tot de door u betaalde prijs voor het Product waarop de door u geleden schade betrekking heeft.

13a.5 Wij sluiten op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid uit, of beperken deze, voor: (a) dodelijk of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzerzijds; (b) bedrog of onjuiste voorstellingen; (c) aansprakelijkheid op grond van paragraaf 2 en 3 van Afdeling 2B van Titel 5 van Boek 6 en Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; en (d) gebrekkige producten ingevolge artikel 7:17-7.22 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

13 B. WETTELIJKE WAARBORG

Hiermee worden uw wettelijke rechten niet aangetast, waartoe behoren de wettelijke conformiteitsregeling ingevolge Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Beide wettelijke garanties gelden naast iedere geldende commerciële garantie van de fabrikant van het product, en duurt een periode van twee jaar.

 

 1. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of een vertraging in het nakomen, van een of meer van onze verplichtingen op grond van een overeenkomst dat/die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke invloedssfeer, met inbegrip van force majeure, epidemieën, brand, overstroming, noodweer, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terreurdaden of de handelingen van een lokale of centrale overheid of van enige andere bevoegde instanties op voorwaarde dat: (a) wij redelijke maatregelen treffen om niet-nakoming of vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; (b) wij in het geval van niet-nakoming al het op grond van de betrokken overeenkomst betaalde aan u terugbetalen; en (c) u in geval van een aanzienlijke vertraging uw bestelling kunt annuleren door kennisgeving aan ons en wij al het betaalde op grond van de betrokken overeenkomst aan u terugbetalen.

 

 1. GESCHILLENBESLECHTING

15.1 Indien u een geschil met ons hebt met betrekking tot onze overeenkomst met u, neem dan eerst contact met ons op via info@lalunaamsterdam.com en probeer het geschil informeel met ons op te lossen. Ook kunt u ons schrijven op: Van Woustraat 156-2 1073 LW Amsterdam.

 

 1. ELK VAN DEZE VOORWAARDEN IS ONAFHANKELIJK VAN KRACHT

16.1 Elk van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechter of enig andere betreffende instantie besluit dat een van deze paragrafen onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverkort van toepassing.

 

 1. BIJWERKING VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN

17.1 Wij kunnen van tijd tot tijd deze Verkoopvoorwaarden wijzigen of bijwerken om onder meer de volgende redenen: (a) veranderingen in onze bedrijfsvoering; (b) veranderingen in de door ons na te leven wet- en regelgeving; of (c) veranderingen in de wijze waarop wij betaling van u aanvaarden. Alle door u bestelde Producten worden echter beheerst door de voorwaarden zoals deze op onze website te vinden zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

 1. RECHTEN VAN DERDEN

18.1 Iedere tussen u en ons gesloten Overeenkomst wordt alleen tussen u en ons gesloten. Geen enkele derde heeft het recht de voorwaarden ervan af te dwingen.

 

 1. OVERDRACHT VAN ONZE RECHTEN

19.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen ingevolge onze overeenkomst met u overdragen aan een andere organisatie, en wij zullen ons ervoor inspannen u hierover schriftelijk in te lichten indien dit plaatsvindt, maar dit zal uw rechten of onze verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet aantasten. Wij zullen ons in redelijkheid ervoor inspannen u dit schriftelijk mede te delen indien dit plaatsvindt.

 

 1. RECHT EN RECHTSGEBIED

20.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. CONTACT MET U

21.1 Wanneer wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving moeten doen toekomen, doen wij dit per e-mail of per gefrankeerde post aan het door u in de bestelling opgegeven adres.

 

 1. CONTACT MET ONS

22.1 Hebt u vragen over deze Verkoopvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@lalunaamsterdam.com of bel +31651892739, wij helpen u graag.